Extreme Analytics

Extreme Analytics

ExtremeAnalytics (Purview)

Ağ & Personel Verimliliğini Arttıran Uygulama Anlayışı
Yönetimi ve Uygulama Analizi Birbirine Bağlayan Endüstrinin İlk Çözümü

ExtremeApplicationAnalytics, Ağ destekli uygulama analiz ve optimizasyon çözümü olup, ağ verisi toplayıp, birleştirip, analiz edip, ilişkilendirip raporlayarak daha iyi karar verme becerisi ve iyileştirilmiş işletme performansı sağlamaktadır.

Ağın Stratejik İşletme Varlığına çevrilmesi ile ilgili endüstrinin ilk ve tek–patentli çözümüdür; ağ-temelli işletme olaylarının ve stratejik bilgilerin veri analizini yaparak işletme yöneticilerinin daha hızlı ve etkili kararlar almalarını sağlıyor. Bütün bunları ise Ağ Yönetimi ile İşletme Analizini birleştiren merkezileştirilmiş bir denetim merkezinden, eşi benzeri görülmemiş ölçekte (100M oturum) ve kapsamlarda yapıyor.

Uygulama Analizi, BT faaliyetlerinin her bir uygulama için ağın optimize edilmesi, o uygulamalar için güvenliğin geliştirilmesi, ve işletme analizleri için veri sağlamalarına imkan verir. Bu, ağın stratejik işletme varlığına çevrilmesi ve diğer işletme dallarına değer katabilmesi için BT bölümüne güç verir, ayrıca ağ altyapısı destekli işletme yeniliklerine de imkan verir.

Uygulama Analiz Akıllılığı, işletmeden özel buluta, herkese açık buluta veya internetteki herhangi bir servise olan uygulama trafiğinin ve web sayfalarının BT yöneticisi tarafından görünmesini ve denetim altına alınmasına imkan sağlar.