İletişim ve İletişim Güvenliği Çözümleri

İletişim ve İletişim Güvenliği Çözümleri

Hergün , üzerinden milyarlarca verinin geçtiği iletişim sistemlerinin güvenliği is vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Güvenli ve verimli bir iletişim sistemi oluşturmak için tek bir marka ya da çözüm kullanmak güvenlik açıklarına sebep olmaktadır. Bu nedenle, kurumların toplam güvenlik politikalarının belirlenmesi, bu politikalar doğrultusunda uygulama ve yatırımların yapılması gerekir. Kendaş , sektörün önde gelen iletişim ağı, donanım ve yazılım üreticileri ile çözüm ortağı ilişkisi içerisinde, yenilikçi ve gelişmeye açık, ürün ve marka bağımsız, uçtan uça çözümler sunmaktadır. Kurumların toplam güvenlik politikalarının belirlenmesinde iletişim ağı mimarisi ve güvenliğinin yanında; ağ güvenliği, sistem güvenliği, yazılım güvenliği, donanım güvenliği, kullanıcı güvenliği, ve bütün bunların güvenirliği önemlidir. KENDAŞ,  LAN, WAN, WLAN ve Uydu İletişimdir geliştirdiği tüm projelerde, çözümlerin en önemli bileşenini “güvenlik” olarak belirleyerek, yatırımlarını bu doğrultuda sürdürmeye devam etmektedir. Kendaş'ın güvenlik konusunda yurt içi ve yurt dışında başarısı kanıtlamış teknoloji öneri üreticiler ile ile yetkili satıcılık ve işbirliği anlaşmaları bulunmaktadır.