ARŞİVLİK MALZEME DEVİR TESLİMİ

ARŞİVLİK MALZEME DEVİR TESLİMİ

Kurumlarda saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi “Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu” düzenlenerek en geç 1 yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir. Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir. Arşiv malzemesinden hangilerinin Genel Müdürlükçe teslim alınıp, hangilerinin geçici veya sürekli olarak mükellefler elinde kalacağı, mükelleflerin görüşü alındıktan sonra Genel Müdürlükçe kararlaştırılır. Mükelleflerin kendi arşivlerinde kalan arşiv malzemesi, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi hükümlerine tâbidir.

* Arşiv Malzemesinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilmesinde Arşiv Malzemesi Tespit Formları dikkate alınır.
* Kurumlar, Arşiv Malzemesinin niteliği ve devir işlemlerinin şekli ile ilgili rehberlik talebinde bulunabilirler.
*Taşra, bölge ve yurtdışı teşkilatından Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi düşünülen arşiv malzemesinin devir işlemleri Kurum Arşivi koordinasyonu ile yapılmalıdır.
*Arşiv Malzemesinin devri gerçekleştirilmeden önce Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilmelidir.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne evrak devir işlemlerinde kullanılacak